Kurs dla klasy 2. Obejmuje tematykę zawartą w podstawie programowej dla przedmiotu Informatyka na poziomie rozszerzonym.