Zadania z języka niemieckiego dla klas, które uczy pani Aleksandra Szymska.